Mijn aanpak

De waarden die kenmerkend zijn voor mijn rechterschap gelden voor mij precies zo bij mijn aanpak als procesbegeleider: integriteit, zichtbare onpartijdigheid, deskundigheid, zorgvuldigheid en betrokkenheid staan hoog in mijn vaandel. Dit betekent bijvoorbeeld dat de gesprekken altijd op neutraal terrein worden gehouden. Ik heb de beschikking over een eigen rustige ruimte in Zwolle (vlakbij het station). Daarnaast kan coaching of supervisie ook verrassend goed telefonisch of digitaal (evt. skype) plaatsvinden.

Geen haastige spoed maar Geduld & Vertrouwen

Een zorgvuldige aanpak verdraagt geen haastwerk. Juist in de kwetsbare startfase zorg ik ervoor dat het proces heel zorgvuldig wordt begeleid. Geen afraffelen bij mij, want elke kwestie verdient de volle zorgvuldigheid. Bovendien is ‘de deugd Geduld’ een waardevolle combinatie van afwachten tot het goede moment van actie is gekomen. Die gaat bij mij samen met Vertrouwen: door met Geduld te luisteren en te onderzoeken wat nodig is, komt er altijd een beweging op gang die naar verandering leidt.

Positief en oplossingsgericht

Procesbegeleiders kennen verschillende soorten stijlen en benaderingen. Ik heb een groot aantal opleidingen gevolgd, in verschillende stijlen. Mijn aanpak is daardoor “eclectisch”, dat wil zeggen dat ik het beste van diverse theoretische modellen met elkaar weet te verbinden. Rode draad is dat ieder mens de mogelijkheden heeft om eigen oplossingen te vinden.

Om die reden staat steeds het positief geformuleerde doel van de procesbegeleiding centraal: Welke verandering wil je uiteindelijk  bereiken? Wat is daarbij voor jou belangrijk? Wat heb jij nodig om dat voor elkaar te krijgen? Wat zal dat vervolgens opleveren?

Laat naar je luisteren

Hoofdregel in proces- en dialoogbegeleiding is het gesprek: luisteren naar wat er speelt en gaandeweg ook kunnen zien wat daarbij ‘ondanks alles’ onderliggende waarden zijn. Dat geldt zeker ook bij een innerlijk conflict of op te lossen dilemma: welke ‘stemmen’ willen gehoord worden? Daar uitdrukkelijk ruimte voor maken blijkt een enorme opluchting te zijn.
Uiteindelijk worden de meeste conflicten opgelost als met aandacht naar àlle stemmen wordt geluisterd.

Recht uit het hart!

Oplossingen zullen telkens (juridisch) verantwoord moeten zijn, in de zin dat zij ‘publiekelijk verdedigbaar’ zijn (ook als zij niet publiek gemaakt worden).

Oplossingen zullen ook altijd ‘naar het hart’ verantwoord moeten zijn, in de zin dat het totaalpakket uiteindelijk voor allen goed voelt. Zolang aan een van beide aspecten nog wordt getwijfeld, zal ik je aansporen om verder te zoeken, totdat een werkbare oplossing is gevonden.

Professionaliteit en intervisie

Vanzelfsprekend zorg ik ervoor dat ik goed op de hoogte ben en blijft van de ontwikkelingen op de diverse vakgebieden waarbinnen ik werk. Ik investeert veel in (bij- en na-)scholing en in vakliteratuur.

Daarnaast neem ik deel aan diverse intervisiegroepen, zowel op het vlak van procesbegeleiding als met coaches. Zo ontvangt ik steeds feedback van kritische beroepsgenoten op mijn wijze van werken en heb ik bij lastige kwesties en professionele dilemma’s toegang tot ‘creatieve meedenkers’.

Een nieuwe vorm van professionele vorming is supervisie.