Mijn aanpak

De waarden die kenmerkend zijn voor mijn rechterschap gelden voor mij precies zo bij mijn aanpak als mediator & dialoogbegeleider: integriteit, zichtbare onpartijdigheid, deskundigheid, zorgvuldigheid en betrokkenheid staan hoog in mijn vaandel. Dit betekent bijvoorbeeld dat de gesprekken altijd op neutraal terrein worden gehouden. Ik heb de beschikking over een eigen rustige ruimte aan de Terborchstraat 7 in Zwolle (vlakbij het station).

Als mediator werk ik natuurlijk volgens het reglement van de Mediation Federatie Nederland (MfN). In (zeer) complexe situaties werk ik graag samen met een co-mediator.

Haastige spoed…

Bij een (dreigend of onderhuids) conflict is vaak snelheid geboden, maar een zorgvuldige aanpak verdraagt geen haastwerk. Juist in de kwetsbare startfase van een mediation zorg ik ervoor dat het proces heel zorgvuldig wordt begeleid. Geen afraffelen bij mij, want elke kwestie verdient de volle zorgvuldigheid.

Positief en oplossingsgericht

Mediators kennen verschillende soorten stijlen en benaderingen. Ik heb een groot aantal opleidingen gevolgd, in verschillende stijlen. Mijn aanpak is daardoor “eclectisch”, dat wil zeggen dat ik het beste van diverse theoretische modellen met elkaar weet te verbinden. Rode draad is dat ieder mens de mogelijkheden heeft om eigen oplossingen te vinden.

Om die reden staat steeds het positief geformuleerde doel van de mediation & dialoogbegeleiding centraal: Welke verandering wil je uiteindelijk (gezamenlijk) bereiken? Wat is daarbij voor jou belangrijk? Wat heb jij nodig om dat voor elkaar te krijgen? Wat zal dat vervolgens opleveren?

Laat naar je luisteren

Hoofdregel in mediation & dialoogbegeleiding is het gezamenlijke gesprek: naar elkaar luisteren over dat wat er speelt en gaandeweg ook kunnen zien wat daarbij ‘ondanks alles’ de overeenkomsten zijn. Dat is niet altijd direct mogelijk of niet effectief. Ik heb daarom ook goede ervaringen met aparte gesprekken met elk van de deelnemers, zodat een vastgelopen conflict kan worden vlotgetrokken. Uiteindelijk worden de meeste conflicten opgelost als met aandacht naar elkaar wordt geluisterd.

Advocaten en andere adviseurs

Een advocaat kan een belangrijke rol spelen bij het zoeken en vinden van een oplossing. Die treedt dan immers als juridisch adviseur op. Ik werk graag samen met advocaten (en andere adviseurs van betrokkenen) om een goede en haalbare oplossing te bereiken. Tijdens de mediationbijeenkomsten kunnen advocaten/adviseurs natuurlijk aanwezig zijn. Omwille van de gelijkwaardigheid is het dan meestal wenselijk dat òf alle deelnemers zich laten bijstaan door een advocaat /adviseur, òf geen van hen.

Evenwichtige oplossingen

Soms heeft iemand een duidelijke kennisachterstand. Soms ook hebben beide/alle deelnemers onvoldoende kennis, bijvoorbeeld op juridisch, financieel of fiscaal terrein. Dan zal ik zelf deze kennis aanbieden, of doorverwijzen naar een door haar vertrouwde deskundige, of ieder aanmoedigen de nodige kennis zelf te verwerven. Want alleen als allen goed geïnformeerd en ‘gelijk-machtig’ zijn, kan sprake zijn van evenwichtige oplossingen. En alleen evenwichtige oplossingen zullen een conflict daadwerkelijk en blijvend beëindigen.

Recht uit het hart!

Oplossingen zullen telkens (juridisch) verantwoord moeten zijn, in de zin dat zij ‘publiekelijk verdedigbaar’ zijn (ook als zij niet publiek gemaakt worden).

Oplossingen zullen ook altijd ‘naar het hart’ verantwoord moeten zijn, in de zin dat het totaalpakket uiteindelijk voor allen goed voelt. Zolang aan een van beide aspecten nog wordt getwijfeld, zal ik deelnemers aansporen om verder te zoeken, totdat een werkbare oplossing is gevonden.

Procesbewaking en afronding

Op verzoek kan ik van een bijeenkomst een (kort) verslagje maken. Dit zijn geen notulen, maar een hulpmiddel in het proces. De gezamenlijk bereikte oplossing wordt neergelegd in een (door mij opgestelde) vaststellingsovereenkomst en door alle betrokkenen ondertekend. Daarmee is de mediation/dialoogbegeleiding afgerond.

Professionaliteit en intervisie

Vanzelfsprekend zorg ik ervoor dat ik goed op de hoogte ben en blijft van de ontwikkelingen op de diverse vakgebieden waarbinnen ik werk. Ik investeert veel in (bij- en na-)scholing en in vakliteratuur.

Daarnaast neem ik deel aan diverse intervisiegroepen, zowel op het vlak van mediation als met coaches. Zo ontvangt ik steeds feedback van kritische beroepsgenoten op mijn wijze van werken en heb ik bij lastige kwesties en professionele dilemma’s toegang tot ‘creatieve meedenkers’.

Ook zelf begeleid ik wel intervisiegroepen van professionals. Zo ben ik bijvoorbeeld toegelaten tot het register van intervisiebegeleiders van vFAS-advocaten (alleen voor leden).

Een nieuwe vorm van professionele vorming is supervisie.