Curriculum Vitae

mr. Wanda N. Everts (1957)

Werkervaring:

– Van 2002 tot 2020 zelfstandig gevestigd MfN Registermediator (voorheen: NMI Registermediator), gespecialiseerd in met name het arbeidsrecht. Gaandeweg is dit verschoven naar procesbegeleiding en/of dialoogbegeleiding, gericht op het faciliteren van (complexe) besluitvormingsprocessen en herstel van communicatie.
Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van de bijzondere kwaliteiten van Deep Democracy.

– Tevens optredend als (gast)docent/trainer, met name over algemene mediation- en gespreksvaardigheden, arbeidsmediation, Deep Democracy & Let’s Talk, zowel in eigen beheer als in opdracht van diverse opleidingsinstellingen, zoals:
* Darwin on the Job te Den Haag
* Speechen.nl te Veenendaal/Amsterdam
* Dialogue BV te Bussum
* Instituut voor Arbeidsrecht & HRM te Nunspeet
* Merlijn Advies Groep te Nuland
* Mediation Instituut voor Permanente Educatie te Zeist
* Kuijpers en Van den Berg, scholing voor de scheidingsprofessional, te Zwolle
* MediationTrainingsinstituut te Amersfoort
* Conflictbemiddeling te Hoogersmilde/Zwolle
* AMV Opleidingen te Hardinxveld-Giessendam
* Mariënburggroep te Nijmegen
* Hanze Hogeschool te Groningen
* The Lime Tree te Bilthoven

– Coach, gespecialiseerd in het verminderen/oplossen van spanning & stress, zoals bij lastige keuze’s en dilemma’s; therapeutisch opgeleid om o.a. met NLP en EFT te werken.
Supervisor en intervisiebegeleider, met name van mediators.

– Van 1990 tot 2006: rechter (sinds 1998: vice-president) in de rechtbank te Zwolle (m.n. handelssector, faillissementen; familiesector); vanaf 2002 fungerend president in kort geding.

– Van 1981 tot 1990: zowel onderwijsfuncties aan de Open Universiteit Nederland als  diverse ambtelijke (staf)functies binnen het Openbaar Ministerie.

– Van 1979-1981 student-assistent bij Studieadviseur Juridische Faculteit Groningen.

Opleiding

– Opleiding in Deep Democracy, Lewis methode, levels 1 t/m 3 (2014), Level 4, Personal
Development Program en Co-Resolve facilitator (2015)

– Opleiding tot EFT Practitioner én Master, Bijscholing Instituut voor Therapeuten (2013)

– Opleiding Coachingvaardigheden, Landstede Academie Zwolle (2009)

– Opleiding NLP Practitioner, Instituut voor Eclectische Psychologie Nijmegen (2007)

– Opleiding tot NMI-mediator bij The Lime Tree ( 2000 – 2001; specialisatie Arbeidszaken 2005; voortdurende jaarlijkse bijscholing, m.n. op vlak van relatie- en scheidingszaken, inclusief Transactionele Analyse en Systemische opstellingen)

– Permanente educatie op het gebied van het recht & communicatie & conflictoplossing (1981 – heden)

– Rechtenstudie Rijksuniversiteit Groningen (1975 – 1981)

Maatschappelijke functies

– Voorzitter Stichting ZP Netwerken Regio Zwolle (2019 – 2020)

– Penningmeester van Het Nationale Gesprek, (2015-2019) (een initiatief van mediators om het goede gesprek te faciliteren tussen mensen die elkaar normaal niet zouden ontmoeten. Zie Het Nationale Gesprek)

– Voorzitter Raad van Toezicht Stichting ZP Netwerken Regio Zwolle (2016-2019)

– Lid Raad van Toezicht Frion (2011-2015) (biedt zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen)

– Diverse lidmaatschappen, al dan niet als voorzitter, van klachten-, geschillen- en bezwarencommissies van diverse instellingen (bijv. Geschillencommissie Fusiegedragsregels SER, Meander Uitvaartopleidingen)

– Tuchtrechter Productschappen Vee, Vlees en Eieren (Zoetermeer), tot aan opheffing in 2015

– Bestuurslid (geweest) van diverse organisaties (bijv. voorzitter van CVvE Bungalowpark Simpelveld, Broodfonds Knipfonds Zwolle, De Netwerkonderneming Zwolle, Stichting Netwerkhulp, Bibliotheek Apeldoorn, Gelders Steunpunt Vrouwenwerk)

Publicaties

Elegant Beïnvloeden: van conflict naar kans. Auteurscollege (2017) boek, hardcover, fullcolour, 255 pagina’s.

– Deep Democracy: alles, echt alles zeggen, Tijdschrift Conflicthantering, jaargang 2015, nummer 5.

– De waarde van tuchtrechtspraak als instrument van handhaving, Tijdschrift voor Agrarisch Recht, jaargang 73, aflevering 6, juni 2013

Trainen is veranderen, Tijdschrift voor Klachtrecht, jaargang 5 (2009), nr. 4

De onzichtbare worsteling in de praktijk, in De onafhankelijke rechter, J.B.J.M. ten Berge en A.M. Hol (red.), Boom, Den Haag, 2007

Webforum over mediation, Tijdschrift Conflicthantering, 7-2007

De openbare wrakingszitting: goed voor het rechterlijk gezag? Trema, september 2003

Het vak van rechter: leiden van terechtzittingen en beslissen in een concrete zaak, in Rechtspleging, samenleving en bestuur, red. J.M. Barendrecht e.a., Utrecht, 2000

De invloed van moeders op de rechtspraak, Trema, januari 2003

Een mediationweek in Rotterdam, Advocatenblad, 6 april 2001, samen met  mw. mr. M. Pel