Supervisie

Wat is het?

Supervisie is een begeleidingsmethode waarbij professionals, zoals mediators, advocaten, therapeuten, HR-professionals e.d., met een supervisor kunnen reflecteren op álle aspecten van hun vak, zowel inhoudelijk als persoonlijk als in hun ondernemerschap of organisatie.

De supervisie zal dus vooral worden gebruikt om je eigen rol als professional tegen het licht te houden, door te onderzoeken waar je al sterk in bent en ook waar je graag sterker in wil worden. En wat daarvoor nodig is natuurlijk. Of er kan ter plekke geoefend worden met gesprekstechnieken, bijvoorbeeld, of samen een plan van aanpak worden gemaakt als juist dat nodig is. Of er kan een ethisch dilemma of een innerlijk conflict worden ontrafeld en opgelost.

Net als bij coaching gaat het vooral om verwerven van nieuwe inzichten en persoonlijke groei. Omdat je behalve ‘professional in je vak’ óók een mens bent, met behoeften en wensen, dilemma’s en innerlijke tegenstrijdigheden. Herken je dat?

Ánders dan bij coaching gebruikelijk is kan in supervisie ook inhoudelijk advies worden gegeven als daarom gevraagd wordt.
Heel praktisch: ‘hoe pak ik het aan?’, ‘hoe schrijf ik zo’n stuk?’ , ‘waar moet ik aan denken op juridisch vlak?’

Kortom: met supervisie heb je een combinatie van alle mogelijkheden om jezelf verder te helpen! Een individuele opleiding én coaching ineen.

Voor wie is het?

Supervisie is voor alle professionals die in hun vak én als mens willen groeien, zowel inhoudelijk als in hun ondernemerschap.

In diverse beroepen in de zorgsector is supervisie heel gewoon en ook verplicht.
Voor mediators,  advocaten en HR-professionals is het nog relatief nieuw.

In de eerste plaats kunnen mensen die begonnen zijn aan een tweede carrière er veel baat bij hebben om de onzekerheden van het nieuwe vak snel onder ogen te zien, daarop begeleid te reflecteren om zo tot grote groeistappen te komen.

Daarnaast kunnen de professionals die juist al héél lang in het vak zitten behoefte hebben om zich eens te laten uitdagen door vrijuit te kunnen sparren en hun eigen uitgangspunten opnieuw te wegen. Zodat met een frisse blik en nieuw elan een volgende levens- of arbeidsfase wordt ingegaan.

Hoe werkt het?

Voor supervisietrajecten werk ik bij voorkeur met een van de volgende modellen:
* een knipkaart van 5 of 10 gesprekken van 1 uur voor een vast bedrag, vooraf te voldoen;
* een 24/7-beschikbaarheid voor de duur van 6 of 12 maanden, steeds in gelijke maandelijkse termijnen te betalen. Bij deze variant kan onbeperkt contact worden onderhouden, via telefonisch of online-contact , via zoom, skype of op een andere manier, in onderling overleg te bepalen.

Neem voor een prijsopgave vrijblijvend contact op.