Everts Mediation

Wat het is: mediation & dialoogbegeleiding

Hier leg ik uit wat dat is: mediation. En dialoogbegeleiding. Wat het verschil is. Zodat je zelf kan kijken wat bij jou past.

De doelstelling van mediation of dialoogbegeleiding is dat de deelnemers zelf, op zo kort mogelijke termijn, een blijvende, werkbare oplossing vinden die een einde aan het conflict maakt. Of in elk geval verbetering brengt in een onwenselijke situatie.

NB Op dit moment neem ik geen nieuwe mediations meer aan.
Toch behoefte aan een verandering of om te sparren over mogelijke alternatieven? Neem contact om te opties te onderzoeken.

Voor wie

Mediation is een instrument voor mensen (of bedrijven, of organisaties) met een conflict waarvan zij denken dat ze dat niet meer gemakkelijk onderling kunnen oplossen. In dat geval is meestal sprake van (ernstig) verstoorde communicatie en teleurgestelde verwachtingen. Er is meestal geen vertrouwen meer. Niet in de ander en vaak is er ook geen vertrouwen dat het zin heeft om de situatie samen te bespreken. Juist dan is mediation een goede stap!

Liever geen mediation, maar ‘er moet wel wat’? 

Soms voelt het te zwaar om een mediator in te schakelen, maar is wel duidelijk dat het toch verstandig is er ‘iemand bij te halen’. In dat geval kan het proces ook “dialoogbegeleiding’ worden genoemd. Minder zwaar, en net zo effectief! Ook dan blijft de beslissing over een mogelijke werkbare oplossing of een gewenste verandering bij de deelnemers zelf.

Gelijk hebben en gelijk krijgen

Soms lijkt het prettiger om een advocaat in te schakelen, ook al is dat al gauw kostbaar en veel gedoe.
Een advocaat is een éénzijdige belangenbehartiger. Daar wordt het conflict vaak scherper van. Uiteindelijk kan dat leiden tot een procedure bij de rechtbank. Maar gelijk hebben en gelijk krijgen zijn twee heel verschillende zaken!

Zal het onderliggende conflict echt zijn opgelost door een beslissing van de rechter? Ook als de rechter anders beslist dan je had gedacht?
Wil je gelijk of wil je geluk?

Mediator in plaats van advocaat

Een alternatief voor deze aanpak is de inschakeling van een mediator/dialoogbegeleider. Dit kan alleen als álle deelnemers daar mee instemmen.
De mediator/dialoogbegeleider zal ervoor zorgen dat iedere deelnemer zich gehoord en gezien voelt. Gevoelens van onmacht, frustratie en wantrouwen worden bespreekbaar gemaakt, zodat de verstoorde communicatie – soms met kleine stapjes – weer op gang komt. Mediation/dialoogbegeleiding is geen tovermiddel; het helpt meestal wel op voorwaarde dat iedereen zich aan de ‘spelregels’ houdt.

Veranderingen en oplossingen komen uit de deelnemers zelf

Een mediation/dialoogbegeleiding zal sneller tot een gewenst resultaat leiden als de deelnemers zich daarvoor oprecht willen inspannen. Ze hoeven elkaar niet aardig te vinden. Wel zal de mediator het mogelijk maken dat er in elk geval naar elkaar wordt geluisterd. De mediator zorgt voor een veilige omgeving en beschikt over specialistische vraag- en luistertechnieken. Zo ontstaat ruimte om te zoeken naar oplossingen die (zo veel mogelijk) aan alle belangen tegemoet komen. De oplossing zal niet door de mediator worden voorgeschreven. Het zijn juist de deelnemers zélf die beslissen wanneer en onder welke voorwaarden zij uiteindelijk een streep onder het conflict zetten. De mediator kan wel, vanuit de onpartijdige rol,  goed meedenken en creatieve ideeën naar voren brengen. In de bespreking daarvan komt meestal wel een werkbare mogelijkheid op tafel.