Over Wanda Everts

Sinds 2001 ben ik mediator, opgenomen in het landelijke kwaliteitsregister van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN)

Dit betekent dat ik volledig voldoe aan de (intussen verzwaarde) kwaliteitseisen van het Kwaliteitsregister MfN te Rotterdam. Maar al lang voor 2001 hield ik mij intensief bezig met communicatieproblemen en conflictoplossing. Op verschillende manieren. Mijn kracht is dat ik steeds de mens centraal stel, iemands kansen en mogelijkheden zie. Hoe moeilijk iemand het ook heeft.

Na mijn rechtenstudie heb ik een aantal jaren gewerkt bij het Openbaar Ministerie en ook als docent Rechten bij de Open Universiteit Nederland.

In 1991 werd ik, na een gedegen opleiding, benoemd tot rechter in de rechtbank Zwolle. In 1998 werd ik vice-president. Het rechterlijk accent heeft gelegen op de civielrechtelijke en familierechtelijke praktijk, inclusief het behandelen van zaken in korte geding. Kenmerkend voor mijn aanpak als zittingsrechter is mijn betrokkenheid en creativiteit om mensen te begeleiden naar een oplossing die recht doet aan alle belangen. Als individuele opleider binnen de rechtbank heb ik een uitgesproken coachende stijl ontwikkeld. Sinds 2006 richt ik mij volledig op mijn praktijk voor mediation, training en coaching. In 2007 heb ik daarbij de opleiding tot NLP-practitioner succesvol afgerond en in 2010 heb ik een aanvullende module Coachingsvaardigheden gevolgd.

Naast het rechterlijk werk heb ik ruime ervaring als voorzitter van diverse klachten- en geschillencommissies en als tuchtrechter.

Kortom, ik heb langdurige en intensieve ervaring in het begeleiden van mensen in zeer uiteenlopende conflictsituaties en het zoeken en vinden van concrete en praktische oplossingen. Als mediator zijn mijn specialisaties arbeidsconflicten en familieruzies. Als coach werk ik vooral met cliënten met een (innerlijk) conflict en/of een innerlijke vraag. Dit kunnen zowel professionals in hun vak zijn, als particulieren. Ook ben ik een ervaren trainer voor zowel professionele vaardigheden op het vlak van communicatie en conflictpreventie, waaronder de innovatieve en zeer effectieve benadering van Deep Democracy.

Een uitgebreide beschrijving van mijn activiteiten nu en in het verleden is te vinden op mijn curriculum vitae.