Over Wanda Everts

Sinds 2001 ben ik mediator, opgenomen in het landelijke kwaliteitsregister van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN)

Dit betekent dat ik volledig voldoe aan de kwaliteitseisen van het Kwaliteitsregister MfN te Rotterdam. Maar al lang voor 2001 hield ik mij intensief bezig met communicatieproblemen en conflictoplossing. Op verschillende manieren. Mijn kracht is dat ik steeds de mens centraal stel, iemands kansen en mogelijkheden zie. Hoe moeilijk iemand het ook heeft.

In 1991 werd ik rechter in de rechtbank te Zwolle. In 1998 werd ik vice-president. Het rechterlijk werk betrof vooral het handelsrecht, arbeidsrecht en het familierecht. Inclusief het behandelen van zaken in korte geding. Ook was ik vele jaren de vaste opleider en opleidingscoördinator van de handelssector.

Op zitting zette in mijn luistervaardigheid en creativiteit in om mensen te begeleiden naar een oplossing die recht doet aan alle belangen. Als individuele opleider binnen de rechtbank heb ik een uitgesproken coachende stijl ontwikkeld.

Sinds 2006 richt ik mij volledig op mijn praktijk voor mediation, training en coaching. In 2007 werd  ik NLP-practitioner. Later volgde ik een aparte opleiding Coachingsvaardigheden.

Naast het rechterlijk werk heb ik ruime ervaring als voorzitter van diverse klachten- en geschillencommissies en als tuchtrechter.

Kortom, ik heb langdurige en intensieve ervaring in het begeleiden van mensen in zeer uiteenlopende conflictsituaties en het zoeken en vinden van concrete en praktische oplossingen. Als mediator zijn mijn specialisaties arbeidsconflicten en familieruzies. Als coach werk ik vooral met cliënten met een (innerlijk) conflict en/of een innerlijke vraag. Ook ben ik een ervaren trainer voor zowel professionele vaardigheden op het vlak van communicatie en conflictpreventie, waaronder de innovatieve en zeer effectieve benadering van Deep Democracy.

Een uitgebreide beschrijving van mijn activiteiten nu en in het verleden is te vinden op mijn curriculum vitae.