Over Everts Mediation

Sinds 2001 is mr. Wanda Everts (1957) NMI-mediator. In 2003 werd zij NMI-gecertificeerd mediator, in 2012 heet dit NMI Registermediator en vanaf 2014 is de nieuwe naam MfN-registermediator, omdat de kwaliteit van mediators nu bewaakt wordt door de Mediatorsfederatie Nederland.

Dit betekent dat zij volledig voldoet aan de (intussen verzwaarde) kwaliteitseisen van het Kwaliteitsregister Mediatorsfederatie Nederland (MfN) te Rotterdam. Maar al lang voor 2001 hield zij zich intensief bezig met communicatieproblemen en conflictoplossing. Op verschillende manieren. Haar kracht is dat zij steeds de mens centraal stelt, iemands kansen en mogelijkheden ziet. Hoe moeilijk iemand het ook heeft.

Na haar rechtenstudie heeft zij een aantal jaren gewerkt bij het Openbaar Ministerie en ook als docent rechten bij de Open Universiteit Nederland.

In 1991 werd Wanda, na een gedegen opleiding, benoemd tot rechter in de rechtbank Zwolle. In 1998 werd zij vice-president. Het rechterlijk accent heeft gelegen op de civielrechtelijke en familierechtelijke praktijk, inclusief het behandelen van zaken in korte geding. Kenmerkend voor haar aanpak als zittingsrechter is haar betrokkenheid en creativiteit om mensen te begeleiden naar een oplossing die recht doet aan alle belangen. Als individuele opleider binnen de rechtbank heeft zij een uitgesproken coachende stijl ontwikkeld. In 2006 heeft zij besloten zich volledig te richten op haar praktijk voor mediation, training en coaching. In 2007 heeft zij daarbij de opleiding tot NLP-practitioner succesvol afgerond en in 2010 heeft ze een aanvullende module Coachingsvaardigheden gevolgd.

Naast het rechterlijk werk heeft zij ruime ervaring als voorzitter van diverse klachten- en geschillencommissies en als tuchtrechter.

Kortom, Wanda Everts heeft langdurige en intensieve ervaring in het begeleiden van mensen in zeer uiteenlopende conflictsituaties en het zoeken en vinden van concrete en praktische oplossingen. Als mediator zijn haar specialisaties (echt)scheidingen en arbeidsconflicten. Als coach werkt zij vooral met cli├źnten met een (innerlijk) conflict en/of een innerlijke vraag. Dit kunnen zowel professionals in hun vak zijn, als particulieren. Ook is zij een ervaren trainer voor zowel professionele vaardigheden op het vlak van communicatie en conflictpreventie als diverse juridische onderwerpen.

Een uitgebreide beschrijving van haar activiteiten nu en in het verleden is te vinden op haar curriculum vitae.