Haar aanpak

De waarden die kenmerkend zijn voor haar rechterschap gelden voor Wanda Everts precies zo bij haar aanpak als mediator & dialoogbegeleider: integriteit, zichtbare onpartijdigheid, deskundigheid, zorgvuldigheid en betrokkenheid staan hoog in het vaandel. Dit betekent bijvoorbeeld dat de gesprekken altijd op neutraal terrein worden gehouden. Everts Mediation heeft de beschikking over een eigen rustige ruimte aan de Terborchstraat 7 in Zwolle.

Everts Mediation werkt als mediator uiteraard volgens het reglement van de Mediation Federatie Nederland (MfN). In (zeer) complexe situaties werkt zij graag samen met een co-mediator.

Haastige spoed…

Bij een (dreigend of onderhuids) conflict is vaak snelheid geboden, maar een zorgvuldige aanpak verdraagt geen haastwerk. Juist in de kwetsbare startfase van een mediation zorgt Everts Mediation ervoor dat het proces heel zorgvuldig wordt begeleid.

Positief en oplossingsgericht

Mediators kennen verschillende soorten stijlen en benaderingen. De aanpak van Everts Mediation is “eclectisch”, dat wil zeggen dat zij het beste van diverse theoretische modellen met elkaar weet te verbinden. Rode draad is dat ieder mens de mogelijkheden heeft om eigen oplossingen te vinden.

Om die reden staat het positief geformuleerde doel van de mediation & dialoogbegeleiding centraal: Wat wil je uiteindelijk (gezamenlijk) bereiken? Wat is daarbij allemaal belangrijk? Wat zal dat vervolgens opleveren?

Laat naar je luisteren

Hoofdregel in mediation & dialoogbegeleiding is dat betrokkenen samen met elkaar spreken: naar elkaar luisteren over dat wat je verdeeld houdt en gaandeweg ook kunnen zien wat daarbij ‘ondanks alles’ de overeenkomsten zijn. Maar soms is dat niet direct mogelijk of niet effectief. Everts Mediation heeft goede ervaringen met aparte communicatie met elk van de deelnemers, zodat een vastgelopen conflict kan worden vlotgetrokken. Uiteindelijk worden de meeste conflicten opgelost als met aandacht naar elkaar wordt geluisterd.

Advocaten en andere adviseurs

Een advocaat kan een belangrijke rol spelen bij het zoeken en vinden van een oplossing. Die treedt dan immers als juridisch adviseur op. Everts Mediation werkt graag samen met advocaten (en andere adviseurs van betrokkenen) om een goede en haalbare oplossing te bereiken. Tijdens de mediationbijeenkomsten kunnen advocaten/adviseurs natuurlijk aanwezig zijn. Omwille van de gelijkwaardigheid is het dan meestal wenselijk dat òf alle deelnemers zich laten bijstaan door een advocaat /adviseur, òf geen van hen.

Evenwichtige oplossingen

Soms heeft iemand een duidelijke kennisachterstand. Soms ook hebben beide/alle deelnemers onvoldoende kennis, bijvoorbeeld op juridisch, financieel of fiscaal terrein. Dan zal Everts Mediation deze kennis aanbieden, of doorverwijzen naar een door haar vertrouwde deskundige, of ieder aanmoedigen de nodige kennis zelf te verwerven. Want alleen als allen goed geïnformeerd en ‘gelijk-machtig’ zijn, kan sprake zijn van evenwichtige oplossingen. En alleen evenwichtige oplossingen zullen een conflict daadwerkelijk en blijvend beëindigen.

Recht uit het hart!

Oplossingen zullen telkens (juridisch) verantwoord moeten zijn, in de zin dat zij ‘publiekelijk verdedigbaar’ zijn (ook als zij niet publiek gemaakt worden).

Oplossingen zullen ook altijd ‘naar het hart’ verantwoord moeten zijn, in de zin dat het totaalpakket uiteindelijk voor allen goed voelt. Zolang aan een van beide aspecten nog wordt getwijfeld, zal Everts Mediation & Dialoogbegeleiding deelnemers aansporen om verder te zoeken, totdat een harmonische oplossing is gevonden.

Procesbewaking en afronding

Op verzoek kan de mediator/dialoogbegeleider van een bijeenkomst een (kort) verslagje maken. Dit zijn geen notulen, maar een hulpmiddel in het proces. De gezamenlijk bereikte oplossing wordt neergelegd in een (door de mediator opgestelde) vaststellingsovereenkomst en door alle betrokkenen ondertekend. Daarmee is de mediation/dialoogbegeleiding afgerond.

Professionaliteit en intervisie

Vanzelfsprekend zorgt Everts Mediation ervoor dat zij goed op de hoogte is en blijft van de ontwikkelingen op de diverse vakgebieden. Zij investeert veel in (bij- en na-)scholing en in vakliteratuur.

Daarnaast neem Everts Mediation deel aan diverse intervisiegroepen, zowel op het vlak van mediation als met coaches. Zo ontvangt zij steeds feedback van kritische beroepsgenoten op haar wijze van werken en heeft zij bij lastige kwesties en professionele dilemma’s toegang tot ‘creatieve meedenkers’.

Everts Mediation treedt op verzoek ook zelf op als begeleider van intervisiegroepen, zowel van mediators als van bijvoorbeeld advocaten. Zij is daartoe toegelaten tot het register van intervisiebegeleiders van vFAS-advocaten (alleen voor leden).