DEEP DEMOCRACY – een andere methode om tot werkbare besluiten te komen

Naast de klassieke methoden en technieken van een mediator is ook een andere methode van gespreksvoering ontwikkeld.  Deze methode heet Deep Democracy. De methode kan ook heel goed worden ingezet om conflicten te voorkomen. het klinkt misschien wat raar, maar bij deze benadering wordt ‘de wijsheid van de minderheid toegevoegd aan een meerderheidsbesluit’.  Besluiten waar mensen niet genoeg bij betrokken zijn lokken nogal eens verzet uit. Dat verzet kan op veel manieren, maar altijd is het een vorm van sabotage van dat besluit. Sabotage is dus een vorm van conflict. Bij Deep Democracy leer je de signalen te herkennen en op een veilige, prettige manier bespreekbaar te maken. Leer daarom ‘(laten) zeggen wat gezegd moet worden.’
Ook als het conflict al is ontstaan, dreigt te escaleren of als de vlam in de pan is geslagen is Deep Democracy heel effectief. Dat kan ook al door kleine elementen of losse technieken uit Deep Democracy te gebruiken en in te passen in je reguliere werkwijze.

De technieken van Deep Democracy veronderstellen ook toepassing van algemene communicatietechnieken:  goed kunnen en vooral wíllen luisteren naar de ander blijft de basis. Daarom combineer ik de trainingen over Deep Democracy met de basistechnieken van Elegant Beïnvloeden.

Het trainingsaanbod bestaat uit drie verschillende mogelijkheden:

A. Breedte en Diepte

Graag verzorg ik een training Deep Democracy, in één of twee dagen:

*  dag 1 : Introductie van Deep Democracy (Lewis methode):

Maak kennis met het basis-5-stappenplan en leer omgaan met sabotagegedrag, fractals, rollen en rolfluïditeit. Ook voeren we het Gesprek op Voeten.
Daarnaast komen ook diverse communicatietechnieken in gespreksinterventies aan de orde.
Het is een heel praktische trainingsdag, waarbij de technieken direct toepasbaar zijn in je eigen werk en leven.

*  dag 2: Vervolg & verdieping van Deep Democracy (Lewis methode)

Je gaat echt verdiepen door verder te kijken naar sabotagepatronen en ‘verwarrende communicatie’. Je leert diverse manieren om in de onderstroom ‘vissen’ te vangen. Daarbij komen ook diverse communicatietechnieken in gespreksinterventies aan de orde. Je oefent met de techniek van Het Moedige Gesprek, een specifieke, effectieve  manier om het onderliggende ‘eigenlijke’ conflict snel op te sporen en op te lossen.

NB: Deze verdiepinigsdag is alleen toegankelijk voor deelnemers die eerder de introductiedag in Deep Democracy hebben gevolgd!

Klik hier voor de actuele trainingsdagen.
Staat er geen concreet of passend aanbod bij? Neem dan contact op om de opties te onderzoeken!

B.  Workshop Rollen en Sabotage

Alle mensen vervullen verschillende rollen, soms gekozen en heel vaak ook niet: we zijn iemands kind, of ouder. Of allebei. We zijn iemands buur en we zijn ook iemands collega. We kunnen de rol van vriend hebben, of van luis in de pels. Of allebei. Vanuit onze rollen reageren we op elkaar, en elke rol schept ook eigen verwachtingen. Daarnaast zijn ook allerlei andere zaken van belang – tijd, geld, liefde, koffie, drukte –  die spelen dus ook een rol.
In deze workshop wordt dit thema nader uitgewerkt. Dat leidt tot inzicht in je eigen rollen. We kijken ook naar de rollen die andere mensen of dingen in jouw leven of werk hebben.  En je krijgt praktische handvatten aangereikt om met al die verschillende rollen om te gaan.

Deze workshop duurt één dagdeel en is geschikt voor iedereen, omdat we allemaal die verschillende rollen ervaren.
Voor mensen met een rol als professional, zoals mediators, HR-functionarissen, leidinggevenden, docenten, etc. is deze workshop wel in het bijzonder geschikt!

NB: Deze workshop leent zich ook heel goed voor een in-company-training!
Neem contact op voor meer informatie.

Klik hier voor de actuele trainingsdagen.
Staat er geen concreet of passend aanbod bij? Neem dan contact op om de opties te onderzoeken!

C. Macht als beweging

Mede op basis van de uitgangspunten van Deep Democracy is onderstaande, verfrissende training ontwikkeld.

Macht als beweging: een interactieve training voor leidinggevenden

Hoe verhoud je je als leidinggevende tot macht en onmacht?

Wij gaan in deze training in op de vragen:

  • ‘Wat betekenen macht en onmacht in het eigen werk?
  • Hoe kan een ander dat merken?
  • Wat is Leiderschap en wie is wanneer bereid om te volgen?

Elke leidinggevende heeft regelmatig te maken met machtsvraagstukken. Soms betreft het de macht van de organisatie, naast de macht of onmacht van een ander: een medewerker, cliënt, afnemer of leverancier. Dat kan hiërarchische macht zijn, zoals in arbeidsrelaties gebruikelijk is. Het kan ook om institutionele macht gaan, om agressieve (persoonlijke) macht, of de macht van het voldongen feit.
Steeds rijst de vraag: hoe verhoud ik mij hiertoe?

Uitoefening van macht roept gemakkelijk ook verzet op, bedoeld als tegenmacht. Dat verzet heeft veel verschijningsvormen. Leidt dat inderdaad tot het breken van de macht, of juist tot versterking ervan? Wat is de macht van de onmachtige?

Communicatie over macht en onmacht verloopt bij uitstek non-verbaal. De afwijzing of afkeuring van macht, of juist de nieuwsgierigheid ernaar: alles vertaalt zich in onze lichamelijke houding, in lichaamstaal dus. Die zien wij niet van onszelf, maar de ander neemt die waar en reageert daar zelf op.

Hoe kan je als leidinggevende succesvol leiden?

Bij het onderdeel Volgen en Leiden onderzoeken we met verrassende oefeningen wat iemand nodig heeft om succesvol te kunnen  leiden en wanneer een ander bereid is te volgen. Deelnemers krijgen zicht op de eigen mogelijkheden om te blijven bewegen tussen verschillende posities.

Ik geef deze training samen met Priscilla Spee, een ervaren loopbaan- en personal coach en danstherapeut. Zie http://www.speecoaching-training.nl

Neem contact op voor meer informatie!