Wettelijke Indexering Alimentatie

Op grond van artikel 1:402a Burgerlijk Wetboek worden de bedragen van alimentatie elk jaar geïndexeerd om de gevolgen van inflatie op te vangen. Het percentage wordt vastgesteld door de Minister van Veiligheid en Justitie.

De wettelijke indexering betreft zowel partneralimentatie als kinderalimentatie.

Met ingang van 1 januari 2021 is het percentage 3 %.

Het percentage over 2022 wordt in november 2021 vastgesteld.