Ruzie in de familie?

Ruzie met je familie: wat doe je eraan?

Niemand wil het. Maar het komt veel voor! Ruzie met je eigen familie. Omdat er vroeger oud zeer is ontstaan. Of omdat er nog niet zo lang geleden iets is gebeurd dat echt niet kan. Of liever: waarvan je zou willen dat het niet was gebeurd. Of anders was verlopen. Soms is er achteraf spijt, maar die kan niet altijd al worden geuit. Dan is er eerst wat anders nodig. Maar wát dan, en hoe krijg je dat boven tafel?
Daarvoor is dialoogbegeleiding een heel goed hulpmiddel. Vaak kan in één gesprek een echte verandering worden bereikt. Ongelooflijk? Nee, echt waar!
Klik hier voor een goed voorbeeld, uit mijn eigen praktijk.

De stap naar een externe begeleider voelt misschien als een nederlaag: ‘Dat hebben wij toch niet nodig?’
Maar ja, als het onderling ook niet lukt, dan is het toch goed dat er een neutraal, aardig iemand bij is om het gesprek in goede banen te leiden.
Denk dan eens aan dialoogbegeleiding: minder formeel (ik werk dan bijvoorbeeld niet met een schriftelijke MfN-mediationovereenkomst van 4 pagina’s en evenmin met het MfN Reglement van 7 pagina’s), toch dezelfde zorgvuldigheid.
Een verandering onder handbereik!

Aanpak: recht uit het hart!

Hoofdregel is dat jullie samen bijeen komen: ieder krijgt de gelegenheid om vanuit het eigen perspectief te vertellen wat er speelt, allen luisteren steeds zonder elkaar in de rede te vallen (wat niet gemakkelijk is!), en gaandeweg wordt duidelijk wat ‘ondanks alles’ de overeenkomstige, onderliggende waarden zijn. Uiteindelijk worden de meeste conflicten opgelost als met aandacht naar elkaar geluisterd wordt.
Dat is niet zo gemakkelijk, want als de verhoudingen echt verstoord zijn, wil niemand eigenlijk meer echt horen wat voor de ander belangrijk is. Dat is jammer: als jij niet naar de ander wil luisteren, willen de anderen ook jouw verhaal niet meer horen. En omgekeerd. Een verandering heeft een kans zodra iemand moed vat en besluit tóch te willen luisteren.

Of je denkt dat je het al weet en je bent er wel klaar mee. Herken je dat? Dan is de zorgvuldige aanpak: ‘Recht uit het hart’!
Als er een juridische oplossing nodig is, moet die natuurlijk ook echt kloppen. Zowel naar het recht, als naar het hart.

Tijdsduur

Soms duurt een gesprek een middag, soms duurt het langer. Het hangt er ook vanaf welk resultaat wordt verlangd. Dat is aan jullie zelf om te bepalen.

Resultaten

Van de tot heden door Everts Mediation uitgevoerde en afgeronde mediations is ruim 90 % geëindigd met goede afspraken, zoals in een vaststellingsovereenkomst. Maar ook hier geldt: “In het verleden behaalde resultaten geven geen garantie voor de toekomst”.

Kosten

Mijn uurtarief kan geheel vrijblijvend worden opgevraagd.