Arbeidsconflicten

Samenwerken met collega’s, werknemers of leidinggevenden gaat niet altijd van een leien dakje. Collega’s heb je meestal niet zelf voor het uitkiezen, en je hoeft ook geen hechte vriendschap op te bouwen. De inhoud van het werk gaat meestal voor.

Ziek van een conflict

Maar daardoor kun je ook te maken krijgen met iemand met wie je het (na een tijdje) minder goed kunt vinden. En soms leidt dat tot een serieus probleem, met hoog oplopende emoties. Daar kunnen mensen “goed ziek” van worden. Ziekmelding is dan een voor de hand liggende keuze, maar dat lost het conflict natuurlijk niet echt op. En met de verscherpte wetgeving is dat voor beide partijen ook erg nadelig, nog los van de effecten op de andere collega’s.

Samen naar een oplossing zoeken

Hoe sneller een (sluimerend) conflict onder ogen wordt gezien en wordt opgelost, des te beter is het voor alle betrokkenen. Als er weinig vertrouwen is dat één en ander onderling kan worden besproken, kan dialoogbegeleiding of mediation helpen om het gesprek in goede banen te leiden en samen naar een oplossing te zoeken. Deze oplossing wordt soms gevonden in een goed gesprek over de verwachtingen van elkaar, soms in een andere werk- of taakverdeling, soms door technische toepassingen, en soms ook door afscheid van elkaar te nemen. In het laatste geval is het van groot belang dat de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht wordt genomen, waarbij veel (juridische) deskundigheid is vereist.

Aanpak: recht uit het hart!

Hoofdregel is dat betrokkenen samen met elkaar spreken: naar elkaar luisteren over dat wat hun verdeeld houdt en gaandeweg ook kunnen zien wat daarbij ‘ondanks alles’ de overeenkomsten zijn. Uiteindelijk worden de meeste conflicten opgelost als met aandacht naar elkaar geluisterd wordt. Oplossingen zullen (juridisch) verantwoord moeten zijn, in de zin dat zij ‘publiekelijk verdedigbaar’ zijn (ook als zij niet publiek gemaakt worden).  Oplossingen zullen ook altijd ‘naar het hart’ verantwoord moeten zijn, in de zin dat het totaalpakket uiteindelijk voor allen goed voelt. Zolang aan een van beide aspecten nog wordt getwijfeld, is het zaak om verder te zoeken, totdat een werkbare oplossing is gevonden.

Tijdsduur

Soms zal een lastige kwestie in een middag zijn opgelost, soms duurt het veel langer. De praktijk leert wel dat hoe langer een conflict de gelegenheid heeft gehad om te escaleren, des te langer duurt meestal ook de de-escalatie. Dat geldt zeker als inmiddels een vertrouwenscrisis is ontstaan.
In arbeidszaken is de ervaring dat meestal in circa twee tot drie bijeenkomsten duidelijkheid ontstaat over de weg waarlangs een oplossing kan worden bereikt. Daarbij kan ook een combinatie met individuele coaching van de werknemer(s) – met soms maar één of twee gesprekken – snel tot effectief resultaat leiden, omdat in een veilige setting een achterliggend probleem onder ogen kan worden gezien en heel nieuwe oplossingsrichtingen kunnen worden verkend.

Resultaten

Van de tot heden door mij uitgevoerde en afgeronde mediations is meer dan 90 % geëindigd met goede afspraken in een (vaststellings)overeenkomst. Maar ook hier geldt: “In het verleden behaalde resultaten geven geen garantie voor de toekomst”.

Kosten

Mijn uurtarief kan geheel vrijblijvend worden opgevraagd.