U bevindt zich hier: Home » Training » Deep Democracy

recht uit het hart

 

DEEP DEMOCRACY - een andere methode van begeleide besluitvorming

Naast de klassieke methoden en technieken van een mediator is begin jaren 90 uit de vorige eeuw, in Zuid-Afrika, ook een andere methode ontwikkeld om een gesprek te begeleiden tussen mensen die heel verschillend tegen een situatie aankijken en toch een gezamenlijk gedragen besluit willen nemen. Deze methode heet Deep Democracy. De methode richt zich op besluitvorming en kan dus heel goed worden ingezet om conflicten te voorkomen. Maar ook als het conflict al is ontstaan, dreigt te escaleren of als de vlam in de pan is geslagen is Deep Democracy heel effectief. Dat kan ook al door kleine elementen of losse technieken uit Deep Democracy te gebruiken en in te passen in je reguliere werkwijze.  

Het trainingsaanbod bestaat uit drie verschillende mogelijkheden:

A. Breedte en Diepte

Graag verzorg ik een training Deep Democracy voor mediators, in één of twee losse dagen:

Data: *  in overleg: Introductie van Deep Democracy (Lewis methode):

Maak kennis met het basis-5-stappenplan, sabotagegedrag, fractals, rollen en rolfluïditeit,  en het Gesprek op Voeten

         *  in overleg: Vervolg & verdieping van Deep Democracy (Lewis methode)

Je gaat verdiepen door verder te kijken naar sabotagepatronen en 'verwarrende communicatie'. Je leert diverse manieren om in de onderstroom 'vissen' te vangen. Je oefent met de techniek van Het Moedige Gesprek, een specifieke, effectieve  manier om het onderliggende 'eigenlijke' conflict snel op te sporen en op te lossen. 

            NB: Deze vervolgtraining is alleen toegankelijk voor deelnemers die eerder de                                        introductiedag in Deep Democracy hebben gevolgd! 

 

B. Macht als beweging

Mede op basis van de uitgangspunten van Deep Democracy is onderstaande, verfrissende training ontwikkeld.

Macht als beweging: een interactieve training voor leidinggevenden

Hoe verhoud je je als leidinggevende tot macht en onmacht?

Wij gaan in deze training in op de vragen:

  • ‘Wat betekenen macht en onmacht in het eigen werk?
  • Hoe kan een ander dat merken?
  • Wat is Leiderschap en wie is wanneer bereid om te volgen?

Elke leidinggevende heeft regelmatig te maken met machtsvraagstukken. Soms betreft het de macht van de organisatie, naast de macht of onmacht van een ander: een medewerker, cliënt, afnemer of leverancier. Dat kan hiërarchische macht zijn, zoals in arbeidsrelaties gebruikelijk is. Het kan ook om institutionele macht gaan, om agressieve (persoonlijke) macht, of de macht van het voldongen feit.
Steeds rijst de vraag: hoe verhoud ik mij hiertoe?

Uitoefening van macht roept gemakkelijk ook verzet op, bedoeld als tegenmacht. Dat verzet heeft veel verschijningsvormen. Leidt dat inderdaad tot het breken van de macht, of juist tot versterking ervan? Wat is de macht van de onmachtige?

Communicatie over macht en onmacht verloopt bij uitstek non-verbaal. De afwijzing of afkeuring van macht, of juist de nieuwsgierigheid ernaar: alles vertaalt zich in onze lichamelijke houding, in lichaamstaal dus. Die zien wij niet van onszelf, maar de ander neemt die waar en reageert daar zelf op.

Hoe kan je als leidinggevende succesvol leiden?

Bij het onderdeel Volgen en Leiden onderzoeken we met verrassende oefeningen wat iemand nodig heeft om succesvol te kunnen  leiden en wanneer een ander bereid is te volgen. Deelnemers krijgen zicht op de eigen mogelijkheden om te blijven bewegen tussen verschillende posities.  

Ik geef deze training samen met Priscilla Spee, een ervaren loopbaan- en personal coach en danstherapeut. Zie http://www.speecoaching-training.nl

Neem contact op voor meer informatie! 

 

Recht uit het hart