U bevindt zich hier: Home » Over Everts Mediation » Curriculum Vitae

langdurige en intensieve ervaring

Curriculum Vitae

mr. Wanda N. Everts (1957)

Werkervaring:

- Sinds 2002 zelfstandig gevestigd MfN Registermediator (voorheen: NMI Registermediator) met een in het bijzonder in het scheidingsrecht en in het arbeidsrecht gespecialiseerde praktijk te Zwolle. Gaandeweg verschuift dit enigszins naar procesbegeleiding en/of dialoogbegeleiding, gericht op het faciliteren van (complexe) besluitvormingsprocessen en herstel van communicatie.
Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van de bijzondere kwaliteiten van Deep Democracy. 

- Tevens optredend als (gast)docent/trainer, met name over algemene mediation- en communicatievaardigheden, familiemediation en arbeidsmediation, Deep Democracy & Let's Talk en de juridische aspecten van de diverse kwesties,
zowel in eigen beheer als in opdracht van diverse opleidingsinstellingen, zoals:

* ROC Landstede te Zwolle, opleiding Mediaredactie, gastdocent Recht
* Instituut voor Arbeidsrecht & HRM te Nunspeet
* Merlijn / Het Conflictwarenhuis te Nuland
* Mediation Instituut voor Permanente Educatie te Zeist
* Kuijpers en Van den Berg, scholing voor de scheidingsprofessional, te Zwolle
* MediationTrainingsinstituut te Amersfoort 
* Conflictbemiddeling te Hoogersmilde/Zwolle
* AMV Opleidingen te Hardinxveld/Giessendam (voorheen:LenaertsMeers Opleidingen) 
* Marienburggroep te Nijmegen
* Hanze Hogeschool te Groningen 
* Pro Education te Amsterdam
* The Lime Tree te Bilthoven

- Coach, gespecialiseerd in het verminderen/oplossen van spanning & stress, zoals bij burn-out en bij lastige keuze's en dilemma’s; therapeutisch opgeleid om o.a. met NLP en EFT te werken.

- Van 1990 tot 2006: rechter (sinds 1998: vice-president) in de rechtbank Zwolle-Lelystad; onder meer belast met familierechtelijke zaken (echtscheiding, complexe boedelverdelingen en omgangsproblematiek; BOPZ) en als rechter-commissaris in faillissementen; vanaf 2002 fungerend president in kort geding.

- Van 1981 tot 1990: zowel onderwijsfuncties aan de Open Universiteit Nederland als  diverse ambtelijke (staf)functies binnen het Openbaar Ministerie.

- Van1979-1981 student-assistent bij Studieadviseur Juridische Faculteit Groningen.

 

Opleiding

- Opleiding in Deep Democracy, Lewis methode, levels 1 t/m 3 (2014), Level 4, Personal  
  Development Program en Co-Resolve facilitator (2015)

- Opleiding tot EFT Practitioner én Master, Bijscholing Instituut voor Therapeuten (2013)

- Opleiding Coachingvaardigheden, Landstede Academie Zwolle (2009)

- Opleiding NLP Practitioner, Instituut voor Eclectische Psychologie Nijmegen (2007)

- Opleiding tot NMI-mediator bij The Lime Tree ( 2000 – 2001; specialisatie Arbeidszaken 2005; voortdurende jaarlijkse bijscholing, m.n. op vlak van relatie- en scheidingszaken, inclusief Transactionele Analyse en Systemische opstellingen)

- Permanente educatie op het gebied van het recht & communicatie & conflictoplossing (1981 – heden)

- Rechtenstudie Rijksuniversiteit Groningen (1975 – 1981)

 

Maatschappelijke functies

- Vertrouwenspersoon van Symfonie Jeugdorkest De Vuurvogel te Zwolle

- Voorzitter Raad van Toezicht Stichting ZP Netwerken Regio Zwolle 

- Lid Raad van Toezicht Frion (2011-2015) (organisatie voor zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen)

- Diverse lidmaatschappen, al dan niet als voorzitter, van klachten-, geschillen- en bezwarencommissies van diverse instellingen (bijv. Geschillencommissie Fusiegedragsregels SER, Meander Uitvaartopleidingen) 

- Tuchtrechter Productschappen Vee, Vlees en Eieren (Zoetermeer), tot aan opheffing in 2015

- Bestuurslid (geweest) van diverse organisaties (bijv. voorzitter van CVvE Bungalowpark Simpelveld, Broodfonds Knipfonds Zwolle, De Netwerkonderneming Zwolle, Stichting Netwerkhulp, Bibliotheek Apeldoorn, Gelders Steunpunt Vrouwenwerk)

 

Publicaties

- Elegant Beïnvloeden: van conflict naar kans. Auteurscollege (2017)

- Deep Democracy: alles, echt alles zeggen, Tijdschrift Conficthantering, jaargang 2015, nummer 5.

- De waarde van tuchtrechtspraak als instrument van handhaving, Tijdschrift voor Agrarisch Recht, jaargang 73, aflevering 6, juni 2013

- Trainen is veranderen, Tijdschrift voor Klachtrecht, jaargang 5 (2009), nr. 4

- De onzichtbare worsteling in de praktijk, in De onafhankelijke rechter, J.B.J.M. ten Berge en A.M. Hol (red.), Boom, Den Haag, 2007

- Webforum over mediation, Tijdschrift Conflicthantering, 7-2007

- De openbare wrakingszitting: goed voor het rechterlijk gezag? Trema, september 2003

- Het vak van rechter: leiden van terechtzittingen en beslissen in een concrete zaak, in Rechtspleging, samenleving en bestuur, red. J.M. Barendrecht e.a., Utrecht, 2000

- De invloed van moeders op de rechtspraak, Trema, januari 2003

- Een mediationweek in Rotterdam, Advocatenblad, 6 april 2001, samen met  mw. mr. M. Pel

Recht uit het hart