Echtscheiding/beëindiging samenwonen

Getrouwd of niet; uit elkaar gaan is een ingrijpend en emotioneel proces. Meestal zijn er veel zaken te regelen: het huis, de inboedel, de kinderen, de auto, het (spaar)geld, pensioenen, etc. Alles hangt met elkaar samen. Het is soms lastig om door de bomen nog het bos te zien. En hoe voorkom je dat een echtscheiding ontaardt in een “vechtscheiding”?

Structuur en informatie

Everts Mediation kan structuur en informatie bieden over wat er nodig is en hoe dat geregeld kan worden. Daarbij brengt zij haar ruime ervaring op dit terrein in, zowel over de juridische kanten van een scheiding als over de emotionele processen. Zij kan laten zien hoe een alimentatieberekening wordt gemaakt en hoe een ouderschapsplan wordt opgesteld. Zij kan verschillende manieren om de inboedel te verdelen uitleggen. Zij kan de (ex-)partners helpen bij hun onderhandelingen, waarbij wordt voorkomen dat de onderlinge ruzies thuis worden voortgezet. Maar informeren is niet hetzelfde als adviseren. De uiteindelijke keuzes worden nooit door de mediator gemaakt.

Convenant opstellen

Tenslotte kan Everts Mediation een echtscheidingsconvenant (of: convenant tot beëindiging van de samenwoning) opstellen. Zo’n convenant is de basis voor de procedure bij de rechtbank, maar ook bijvoorbeeld voor de afwikkeling van de pensioenrechten.

Aanpak: recht uit het hart!

Hoofdregel is dat betrokkenen samen met elkaar spreken: naar elkaar luisteren over dat wat hun verdeeld houdt en gaandeweg ook kunnen zien wat daarbij ‘ondanks alles’ de overeenkomsten zijn. Uiteindelijk worden de meeste conflicten opgelost als met aandacht naar elkaar geluisterd wordt. Oplossingen zullen (juridisch) verantwoord moeten zijn, in de zin dat zij ‘publiekelijk verdedigbaar’ zijn (ook als zij niet publiek gemaakt worden).  Oplossingen zullen ook altijd ‘naar het hart’ verantwoord moeten zijn, in de zin dat het totaalpakket uiteindelijk voor allen goed voelt. Zolang aan een van beide aspecten nog wordt getwijfeld, zal Everts Mediation deelnemers aansporen om verder te zoeken, totdat een harmonische oplossing is gevonden. Lees meer over de aanpak van Everts Mediation.

Tijdsduur

Soms zal een conflict in een middag zijn opgelost, soms duurt het veel langer. De praktijk leert wel dat hoe langer een conflict de gelegenheid heeft gehad om te escaleren, des te langer duurt meestal ook de de-escalatie. Bij (echt)scheidingen is meestal sprake van een veelheid van te regelen onderwerpen, die ook eigen administratief/financieel uitzoekwerk van betrokkenen vergen. Dit maakt dat in het algemeen gerekend moet worden op drie tot vijf bijeenkomsten (van ongeveer twee uren per keer). Zodoende kan een scheidingsconvenant vaak in twee tot drie maanden gerealiseerd zijn.

Resultaten

Van de tot heden door Everts Mediation uitgevoerde en afgeronde mediations is 85% geëindigd met een vaststellingsovereenkomst. Maar ook hier geldt: “In het verleden behaalde resultaten geven geen garantie voor de toekomst”.

Kosten

Everts Mediation werkt op basis van een uurtarief dat tevoren helder wordt afgesproken. Dit tarief kan geheel vrijblijvend worden opgevraagd.