voor elkaar
U bevindt zich hier: Home » Diversen » Vereniging Broodfonds Knipfonds Zwolle

voor elkaar

Vereniging Broodfonds Knipfonds Zwolle

Hoe werkt het Broodfonds Knipfonds Zwolle?

Veel zelfstandig ondernemers hebben geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Of ze hebben wel zo'n verzekering, maar vinden deze eigenlijk te duur of krijgen pas na heel veel gedoe een verzekeringsuitkering als de nood aan de man is.

Als alternatief voor een verzekering bij arbeidsongeschiktheid gedurende de eerste twee jaar is een Broodfonds ontwikkeld. Voor de algemene informatie over wat een Broodfonds is: klik hier

In juni 2013 is ook in Zwolle een Broodfonds opgericht: het Knipfonds Zwolle.
Sinds 1 oktober 2014 tellen we 50 leden. Daarmee zitten we op dit moment vol.

Inmiddels is ook een tweede en een derde broodfonds in Zwolle opgericht. Kijk voor meer informatie op de website www.broodfonds.nl

Hieronder is in het kort weergegeven hoe ons Knipfonds in de praktijk werkt.

Ieder lid heeft een eigen broodfondsrekening bij de Triodosbank en stort daar elke maand een bedrag op, bijvoorbeeld € 77,50.
Daarvan gaat € 10,- naar een ‘centrale verenigingsrekening’, dus € 67,50 blijft op de eigen rekening. Dat is dus nog steeds het eigen geld van dat lid, maar hij/zij zal het alleen gebruiken voor het doel van het Knipfonds. Het gespaarde geld wordt gereserveerd voor eventuele zieke leden van de vereniging.

Daarnaast is er een 'centrale verenigingsrekening', die wordt gevuld met de maandelijkse inleg van € 10 per lid en een éénmalige entree-bijdrage van € 275,- per lid. Van deze rekening worden de kosten van de centrale administrateur, de bestuurskosten en de verenigingsbijeenkomsten betaald.

Stel, een lid wordt ziek/arbeidsongeschikt, hoe gaat het dan?
Natuurlijk moet dat eerst worden gemeld aan het bestuur (nicole.hoogenboom@nhbc.nl).
Dan geldt verplicht een maand wachttijd: het broodfonds is er niet voor griepjes en zo.

Als de ziekte/arbeidsongeschiktheid langer duurt dan die maand, kan van de andere leden een schenking worden verkregen: elk lid schenkt dan een bedrag(je). De betalingen daarvan worden door de centrale administrateur van de vereniging gedaan: die heeft dus een machtiging om bij alle rekeningen te kunnen.

De hoogte van het totale bedrag dat wordt geschonken is afhankelijk van de hoogte van de eigen inleg: bij € 67,50 eigen inleg (+€ 10 contributie) hoort € 1.500,- per maand als schenkingsbedrag.

Het bestuur onderhoudt regelmatig contact met de zieke over het verloop van het herstel.

Het Knipfonds Zwolle kent 5 mogelijke bedragen van inleg/schenking.

Daarnaast gelden de statuten van de vereniging, waarin ook toelatingsvoorwaarden zijn opgenomen.

Bij aanmelding als lid wordt getoetst of de eigen bedrijfswinst voldoende is om bij ziekte de aangegeven schenking te kunnen krijgen: het is niet de bedoeling dat een lid een hogere uitkering ontvangt bij ziekmelding dan het eigen inkomen uit de onderneming bedraagt.

Dit systeem is helemaal gebouwd op de gedachte dat de leden elkaar kunnen vertrouwen. Wie meedoet moet dus 100 % betrouwbaar zijn. Er moet dus daadwerkelijk elke maand worden ingelegd op de broodfondsrekeningen én er mag geen misbruik van de ziekmelding/schenkingen wordt gemaakt. Het bestuur heeft daarom vóór het lidmaatschap altijd een soort intakegesprek met een kandidaat-lid; daarna wordt aan de leden nog gevraagd of iemand misschien bezwaar heeft tegen deelname van die kandidaat.

Er zijn vaste momenten in het jaar om lid te kunnen worden: steeds per 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Administratief is er steeds minimaal 6 weken tevoren toets- en organisatietijd nodig.

Het Knipfonds Zwolle komt een paar keer per jaar bijeen om elkaar goed/beter te leren kennen. Verwacht wordt dat alle leden daarbij steeds aanwezig zijn, maar tenminste 3 x per jaar. Deelname is dus niet vrijblijvend! De leden committeren zich ook aan deze aanwezigheid om elkaar daadwerkelijk te leren kennen. Dat netwerken leidt natuurlijk ook tot onderlinge zakelijke contacten!

Voor meer informatie over Knipfonds Zwolle: neem contact op met de voorzitter Nicole Hoogenboom.

e-mail: nicole.hoogenboom@nhbc.nl  

 

 

 

Recht uit het hart