voor elkaar
U bevindt zich hier: Home » Diversen » Stichting Netwerkhulp

Stichting Netwerkhulp

Stichting Netwerkhulp

Wanda Everts is ook secretaris van de Stichting Netwerkhulp te Zwolle.

De stichting stelt zich ten doel het in samenwerking met (lokale) organisaties van en voor zelfstandige professionals of op verzoek van deze organisaties:

  1. maatschappelijke initiatieven of goede doelen te ondersteunen, die het algemene nut dienen, en/of deze met raad en daad bij te staan door middel van de inzet en de kennis en expertise van zelfstandige professionals;
  2. een platform  te bieden aan zelfstandige professionals die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen en deze in contact te brengen met lokale maatschappelijke initiatieven, die het algemeen nut dienen;
  3. het correct innen, uitkeren en administreren van sponsorgelden en/of donaties die verband houden met initiatieven of projecten vallend onder 1 en 2;

alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk zal zijn.

In verband met recente fiscale eisen is de benodigde informatie van de Stichting Netwerkhulp nu op dit deel van deze website gepubliceerd:

-     Het fiscaal nummer: 8500.43.499;

-     Bestuurssamenstelling: Frank Dekkers (voorzitter); Joost Govers (penningmeester); Wanda Everts (secretaris);

-     Beleidsplan: klik hier;

-     Beloningsbeleid: De bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen andere beloning voor hun inzet dan de blije dankbaarheid van degenen voor wie zij zich inzetten;

-     Doelstelling: zie beleidsplan;

-     Verslag uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording daarvan: zie jaarrekening 2012; jaarrekening 2011; jaarrekening 2010

 

 

 

 

Recht uit het hart

Contactgegevens Stichting Netwerkhulp

Hortensiastraat 72
8013 AG Zwolle

038 – 420 48 62

info@jomago.nl